Hanas studio

Masáže Brno

Palmové listy

Možná jste slyšeli, že existují tzv. Palmové listy, tedy listy staré snad několik tisíc let, na které byly napsány osudy několika  lidí, kteří si přijdou pro  výklad svého osudu.  V podstatě výklad důležitých bodů v celém životě daného člověka až do jeho smrti. Vhled do budoucnosti měl indický  MahaRishi Agastia, který s pomocí dalších lidí napsal osudy na listy z palmy. Ty jsou do dnes uschovány v knihovnách palmových listů po celé Indii a někdy i v jiných částech Země.

Listy jsou psány ve starotamilštině, řeč, která se již dnes nepoužívá. Někde se používá tzv. novotamilština a někteří se učí od malička tuto řeč, aby byli schopni přečíst záznam na palmovém listě a přeložit ho do novotamilštiny a popřípadě dále do angličtiny.

DSC_0019 (1)                      DSC_0028

Nádí z palmových knihoven jsou zcela oddáni svému poslání číst z palmových listů a tak pomáhat lidem z celého světa .

Ještě bych přece jen k palmovým listům něco podotkla,a sice, že je možné i vícekrát čtení pro jednoho člověka. Navíc, prý  je přesně dáno, kdy si přijdete pro čtení a kde.

Vše ten, co měl schopnost vidění budoucnosti viděl a věděl.

V listě je v daném čase vždy napsáno hlavně to, co se týká vaší osoby a lidí, kteří nějak úzce souvisí s vámi a otázky, které vy řešíte. Pokud tedy řešíte jen sebe, tak jen o Vás. Pokud řešíte i rodinu, tak je tam i něco o rodině. Pokud jste třeba prezident, tak je tam i něco o vaší zemi atd.

Palmové listy byli v průběhu času několikrát přepisovány, aby se zachovali až do dnešní doby a jsou uchovávány pomocí speciálních bylinek a olejů.

Poslední přepis byl prý před 800 lety. Nádí se pečlivě o všechny starají. Listy dnes vypadají jako dřevěné pásky se zaoblenými okraji a písmo na nich je velmi drobné a jemné. Někdy až nechápete, jak to mohl někdo takto vytvořit.

Celý proces začíná vyplněním formuláře, kde jsou některé osobní údaje (jméno, datum narození, telefon) a sejmeme Vám otisk palce. Tento formulář zašleme do Indie, kde se podle něho začne hledat Váš palmový list. Zhruba do 3 měsíců přijde zpráva, zda Váš list byl nalezen nebo ne. Pokud byl nalezen, tak dostanete na výběr několik termínů pro vlastní čtení Vašeho listu. Čtení probíhá v Praze po skypu. Když si domluvíte termín návštěvy v Praze, je dobré si rezervovat celý den. Většinou to probíhá v dopoledních hodinách. Nádí z knihovny palmových listů se spojí s kanceláří v Praze, kde budete Vy a tlumočník (p. Krejčí). Začne tzv.Matching, kde proběhnou ujišťovací otázky, typu Jméno Vaší matky začíná písmenem M, máte jednoho bratra apod. a Vy odpovídáte jen ano nebo ne. Nádí má u sebe svazek listů, ze kterého vybere podle Vašich odpovědí ten správný. Potom se asi na hodinu odpojí a chystá si čtení Vašeho listu. Zhruba za hodinku, se zase připojí a probíhá tzv. Reading, to už je čtení Vašeho osudu z palmového listu. Doba čtení může být různá podle složitosti osudu a také podle počtu Vašich otázek na závěr čtení. To je celý proces a můžete cestovat domů.

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle našeho studia 776 278 175 nebo přímo na www.palmovelisty.cz

 

Translate »