Hanas studio

Masáže Brno

Palmové listy

>> Přednášky o Palmových listech zde <<

Možná jste slyšeli, že existují tzv. Palmové listy, tedy listy staré snad několik tisíc let, na které byly napsány osudy několika  lidí, kteří si přijdou pro  výklad svého osudu.  V podstatě výklad důležitých bodů v celém životě daného člověka až do jeho smrti. Vhled do budoucnosti měl indický  MahaRishi Agastia, který s pomocí dalších lidí napsal osudy na listy z palmy. Ty jsou do dnes uschovány v knihovnách palmových listů po celé Indii a někdy i v jiných částech Země.

Listy jsou psány ve starotamilštině, řeč, která se již dnes nepoužívá. Někde se používá tzv. novotamilština a někteří se učí od malička tuto řeč, aby byli schopni přečíst záznam na palmovém listě a přeložit ho do novotamilštiny a popřípadě dále do angličtiny.

DSC_0019 (1)                      DSC_0028

Nádí z palmových knihoven jsou zcela oddáni svému poslání číst z palmových listů a tak pomáhat lidem z celého světa .

Ještě bych přece jen k palmovým listům něco podotkla,a sice, že je možné i vícekrát čtení pro jednoho člověka. Navíc, prý  je přesně dáno, kdy si přijdete pro čtení a kde.

Vše ten, co měl schopnost vidění budoucnosti viděl a věděl.

V listě je v daném čase vždy napsáno hlavně to, co se týká vaší osoby a lidí, kteří nějak úzce souvisí s vámi a otázky, které vy řešíte. Pokud tedy řešíte jen sebe, tak jen o Vás. Pokud řešíte i rodinu, tak je tam i něco o rodině. Pokud jste třeba prezident, tak je tam i něco o vaší zemi atd.

Palmové listy byli v průběhu času několikrát přepisovány, aby se zachovali až do dnešní doby a jsou uchovávány pomocí speciálních bylinek a olejů.

Poslední přepis byl prý před 800 lety. Nádí se pečlivě o všechny starají. Listy dnes vypadají jako dřevěné pásky se zaoblenými okraji a písmo na nich je velmi drobné a jemné. Někdy až nechápete, jak to mohl někdo takto vytvořit.

Celý proces začíná vyplněním formuláře, kde jsou některé osobní údaje (jméno, datum narození, telefon) a sejmeme Vám otisk palce. Tento formulář zašleme do Indie, kde se podle něho začne hledat Váš palmový list. Zhruba do 3 měsíců přijde zpráva, zda Váš list byl nalezen nebo ne. Pokud byl nalezen, tak dostanete na výběr několik termínů pro vlastní čtení Vašeho listu. Čtení probíhá v Praze po skypu. Když si domluvíte termín návštěvy v Praze, je dobré si rezervovat celý den. Většinou to probíhá v dopoledních hodinách. Nádí z knihovny palmových listů se spojí s kanceláří v Praze, kde budete Vy a tlumočník (p. Krejčí). Začne tzv.Matching, kde proběhnou ujišťovací otázky, typu Jméno Vaší matky začíná písmenem M, máte jednoho bratra apod. a Vy odpovídáte jen ano nebo ne. Nádí má u sebe svazek listů, ze kterého vybere podle Vašich odpovědí ten správný. Potom se asi na hodinu odpojí a chystá si čtení Vašeho listu. Zhruba za hodinku, se zase připojí a probíhá tzv. Reading, to už je čtení Vašeho osudu z palmového listu. Doba čtení může být různá podle složitosti osudu a také podle počtu Vašich otázek na závěr čtení. To je celý proces a můžete cestovat domů.

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle našeho studia 776 278 175 nebo přímo na www.palmovelisty.cz

 

Translate »